AANKOOPMAKELAARDIJ


Waarom een aankoopmakelaar?

10 redenen waarom u een aankoopmakelaar in de arm móet nemen:

U neemt een aankoopmakelaar in de arm omdat hij de woningmarkt goed kent.
U krijgt gedegen advies gedurende alle stappen in het aankooptraject.
U staat voor wellicht de grootste financiële uitgave van uw leven.
U weet niet wat u koopt, terwijl de andere partij exact weet wat zij verkoopt.
U kiest hiermee voor een zorgeloze aankoop en dus voor zekerheid.
U voldoet hiermee aan uw wettelijke onderzoekplicht.
U biedt tegenwicht aan de verkopend makelaar.
U voorkomt een emotionele of impulsieve aankoop.
U koopt uw droomwoning straks voor een zo aantrekkelijk mogelijke prijs.
U realiseert zich dat een aankoopmakelaar geld oplevert i.p.v. kost.Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact op!
Waarom “Aankoopmakelaardij Zuid-Limburg”?

Zuid-Limburg kent nagenoeg geen aankoopmakelaardijen, die volstrekt onafhankelijk zijn. De meeste makelaars, die zich als aankoopmakelaar presenteren, zijn tevens verkoopmakelaar en/of zijn lid van een branche-organisatie. Hierdoor is hun onafhankelijkheid twijfelachtig. U bent het meest gebaat bij een aankoopmakelaardij die geheel onafhankelijk opereert in de toch al moeilijke wereld van de makelaardij en daarmee u belangen het beste behartigt.

Uw aankoopmakelaar van “Aankoopmakelaardij Zuid-Limburg” zal met woord en daad naast u staan en u niet overspoelen met moeilijke woorden uit het makelaarsjargon. Uw belang (de zorgeloze aanschaf van uw droomhuis, dat geheel aan uw wooneisen voldoet, tegen een zo aantrekkelijk mogelijke prijs) is het enige belang dat voor ons telt.

Individuele service, persoonlijke begeleiding en maatwerk is ons devies. Wij werken graag op basis van vertrouwen en zullen ons inzetten om voor u het onderste uit de kan te halen. Verder koopt u bij ons zekerheid en voldoet u aan de onderzoekplicht die u als koper heeft.Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact op!
Wat doen wij voor u?

U kunt bij ons terecht voor zowel een heel aankooptraject (van zoekacties t/m notaris) als ook voor deeldiensten uit het aankooptraject. Een heel aankooptraject bestaat onder meer uit:

Met u vaststellen van uw financiële mogelijkheden en woonwensen (uw woonprofiel).
Zoekacties naar woonhuizen, die voldoen aan uw woonprofiel.
Bespreken van de geselecteerde huizen en vooral hun mogelijkheden.
Met u bezichtigen van de geselecteerde huizen.
De bezichtigde huizen en vooral hun mogelijkheden met u bespreken.
Begeleiding bij het maken van een weloverwogen keuze.
Nadat u een keuze heeft gemaakt beginnen wij met dossieropbouw en historisch onderzoek.
Met u bepalen van de juiste aankoopstrategie.
Indien mogelijk verzorgen van een optie op het huis van uw keuze.
Zo nodig begeleiding wij u bij het laten verrichten van een bouwkundige keuring.
Uitbrengen van een bod en prijsonderhandeling met de verkoper of diens makelaar.
Toetsen van het (voorlopige) koopcontract van de verkopende makelaar of opstellen van “eigen” koopcontract bij particuliere verkoop.
Advies bij de keuze van een hypotheekbemiddelaar / taxateur / notaris.
Toetsen en verhelderen van de overdrachtsakte en hypotheekakte.
Verrichten van een opleveringskeuring van het gekochte huis op de dag van overdracht.
Zo nodig opmaken van een sleutelverklaring.
Begeleiden naar de notaris van uw keuze.
Advies bij de keuze van een assuradeur ten behoeve van o.a. een opstalverzekering.
Begeleiding van ons kantoor bij het overschrijven van de nutsvoorzieningen en huurcontracten.
Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact op!
Wat kost het?

Met betrekking tot de kosten willen wij heel helder en transparant zijn, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Allereerst werken wij met een ‘basis-/starttarief’. Bij een voltooid aankooptraject werken we bovendien met een ‘prestatiepremie’. Indien de prestatiepremie van toepassing is, wordt het basis- c.q. instaptarief daarop in mindering gebracht. Gezien de huidige marktomstandigheden werken wij meestal met een ‘uurtarief’. Ook wanneer u een deeldienst wenst af te nemen of wanneer wij bemiddelen bij een woning, die met een “vanaf-prijs” wordt aangeboden, zullen wij het ‘uurtarief’ hanteren. Indien een aankooptraject wordt beëindigd met het ontbinden van de koopovereenkomst op grond van een overeengekomen ontbindende voorwaarde of de drie dagen bedenktijd, wordt dit beschouwd als een voltooid traject, met daarvoor verschuldigde kosten.

Dit bedrag kan worden verrekend indien het aankooptraject wordt voortgezet en er wederom gebruik wordt gemaakt van de diensten van Aankoopmakelaardij Zuid-Limburg met als gevolg een succesvolle aankoop van een ander woonhuis. In de makelaardij is het gebruikelijk tarieven te noemen exclusief 21% BTW. In de tarieven alsmede de prestatiepremie zijn alle kosten en voorschotten begrepen.Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact op!
Deeldiensten

Wij hebben er totaal geen problemen mee als u delen van het aankoopproces zelf wil doen. Daarom bieden wij zogenaamde deeldiensten aan. Vooraf komen wij overeen wat wij doen en wat u zelf doet. Houdt u er wel rekening mee dat bepaalde diensten met elkaar verbonden zijn. Als u ons alleen inschakelt voor bijvoorbeeld de prijsonderhandeling dan moet u zich realiseren dat wij dat alleen kunnen doen als we alle ‘ins and outs’ van de betreffende woning weten, een idee hebben of de vraagprijs reëel is en wat de intrinsieke waarde van de woning is.

Verstandiger is het het hele aankoopproces in één hand te houden, zodat uw aankoopmakelaar de spin in het web kan zijn van alle personen en instanties, die er bij de overdracht van een woonhuis betrokken zijn.Tenzij anders overeengekomen hanteren wij voor onze deeldiensten het ‘uurtarief’.Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact op!
Taxatie

Uw aankoopmakelaar is betrokken bij de aankoop van uw woning. Hij mag daarom geen taxatierapport opstellen voor de financiering van uw woning. Het taxatierapport dient door een onafhankelijke taxateur te worden opgesteld.

“Aankoopmakelaardij Zuid-Limburg” werkt samen met een bekwame onafhankelijke taxateur, die voor u tegen een gunstig tarief een (erkend NWWI) taxatierapport kan verzorgen. De kosten van het taxatierapport zijn niet begrepen in de kosten van de aankoopmakelaar.Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact op!
Financiering

“Aankoopmakelaardij Zuid-Limburg” werkt samen met een erkende onafhankelijke hypotheekadviseur. Wij verwijzen u graag naar hem.

Het beste bezoekt u hem aan het prille begin van het aankooptraject, zodat u en uw aankoopmakelaar weet wat uw leenplafond is.Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact op!
Notaris

“Aankoopmakelaardij Zuid-Limburg” werkt samen met een plaatselijke kwalitatief goede notaris. U bent uiteraard vrij uw eigen notaris te kiezen, maar uw aankoopmakelaar heeft met de door hem geadviseerde notaris reeds afspraken gemaakt over hoe er omgegaan dient te worden met bijvoorbeeld de ‘Vormerkung’ of indien er bij de oplevering zaken niet in orde blijken te zijn en er een depotstelling moet plaatsvinden.Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact op!
Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Deze ontvangt u bij ondertekening van de overeenkomst van opdracht.